TẤM CÁM ĐẠI CHIẾN – Thử thách 100k mua tất cả các loại kem – Bé học tiếng Anh cùng Lioleo Kids Caterer.vn

Dì ghẻ đưa cho Tấm Lơ Ngơ 100k và bắt Tấm phải làm video mua tất cả các loại kem đạt 100k views trong vòng 24h. Các em hãy giúp Tấm Lơ Ngơ nhé!!!

Thử thách 100k mua tất cả các loại kem:

#thuthach100k
#ankem
#tamcamchuyenlioke

Đặt mua chương trình tiếng Anh Lioleo tại đây: http://lioleo.edu.vn/

Các em hãy xem các video khác về thử thách 100k tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYlYjZ2WLuTEwts5GvCCJW8zU77h4aoqq

Đăng kí kênh Youtube Lioleo Kids – Tiếng Anh cho bé – Tiếng Anh trẻ em tại đây để giúp kênh đạt 300,000sub nhé: https://www.youtube.com/channel/UCa3oivYBedKbGd6MWbx2DzQ

Ngoài ra, kênh Lioleo Kids còn rất nhiều series bài học khác:
* Series gia sư Lio – Chữa bài tập tiếng Anh lớp 3 – Sách Bộ Giáo Dục: https://www.youtube.com/watch?v=l-h8R2zry2Y&list=PLYlYjZ2WLuTHwGQu9RXFQ0PD3G00I_KA8
* Series gia sư Lio – Chữa bài tập tiếng Anh lớp 4 – Sách Bộ Giáo Dục: https://www.youtube.com/watch?v=2fL2y-hoJpg&list=PLYlYjZ2WLuTFK_XaFforO1B-cwbUlmGX4
* Series gia sư Lio – Chữa bài tập tiếng Anh lớp 5 – Sách Bộ Giáo Dục:
* Series tiếng Anh cho bé qua sách Let’s Go: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYlYjZ2WLuTF7OD_QERFW9xoyjM_UyfP8
* Series Phonics – đánh vần theo sách Family & Friends: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYlYjZ2WLuTEXmZ-aKmn0dXbEcqWoFIJj
* Series học tiếng Anh cùng Lego: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYlYjZ2WLuTEh_STjMzZj8WUa44pMEE9O

source
[contact]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button