Hướng dẫn sử dụng cơ bản và test bàn phím Bluetooth iPad/TabletHướng dẫn sử dụng cơ bản và test bàn phím Bluetooth iPad/Tablet. Cách kết nối Bluetooth, nhận biết các phím chức năng, đèn báo hiển thị… và cần kiểm tra …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button