Điều khoản sử dụng

Dưới đây là các điều khoản sử dụng của website Carina.com.vn. Một khi đã sử dụng website, nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không đăng ký sử dụng wesite Carina.com.vn cũng như các dịch vụ được cung cấp bởi website. Carina.com.vn có thể sẽ thay đổi hoặc điều chính thỏa thuận sử dụng. Bạn nên thường xuyên xem Điều khoản sử dụng mỗi khi truy cập vào website.

1. Quyền hạn của Carina.com.vn

• Carina.com.vn tuân thủ đầy đủ tính bảo mật của thông tin người dùng.

• Carina.com.vn có quyền điều chỉnh dịch vụ mà không cần thông báo trước.

• Carina.com.vn có quyền điều chỉnh hoặc xóa những thông tin mà người dùng cung cấp để bảo đảm tính phù hợp của website.

• Carina.com.vn có quyền loại bỏ những thông tin mang tính quảng cáo do người dùng gửi đến và có kèm theo tin nhắn cảnh báo với người dùng.

• Với những nội dung bài viết của người dùng gửi đến, Carina.com.vn không chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền hay trách nhiệm pháp lý của bài viết.

• Carina.com.vn có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn việc truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website, người dùng hoặc vi phạm điều khoản sử dụng.

2. Trách nhiệm của người sử dụng

• Chịu trách nhiệm với nội dung cung cấp cho Carina

• Chịu trách nhiệm về những thông tin cá nhân cung cấp cho website khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ.

• Không được cung cấp các thông tin vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, kinh doanh bất hợp pháp, gây hại đến các cá nhân/tổ chức khác.

• Không được cung cấp các thông tin, bài viết có bản quyền hoặc pháp lý trong nước và ngoài nước.

• Không được làm những hành động gây hại đến website hay người dùng khác.

3. Sản phẩm của những chủ thể khác trên website

• Carina.com.vn có thể chứa một số liên kết đến các website khác. Các website này không thuộc quyền sở hữu của Carina.com.vn, do đó Carina.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung đăng tải trên đó.

• Carina.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được quảng cáo trực tiếp hay gián tiếp trên website.