Chính sách bảo mật

Website Carina.com.vn tôn trọng tất cả các quyền riêng tư của người dùng. Nội dung này sẽ trình bày cách Carina sử dụng những thông tin người dùng đã cung cấp cho website. Phần quy định về Chính sách bảo mật này có thể được thay đổi. Bạn nên thường xuyên xem lại mục này mỗi khi truy cập vào website.

1. Những thông tin cá nhân Carina.com.vn thu thập

• Đối với bạn đọc : Bạn sẽ không bị yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân khi đọc nội dung bài viết website đăng tải.

• Đối với người dùng đăng ký dịch vụ và tham gia các hoạt động trên website: Được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân để có thể sử dụng các dịch vụ chính trên website.

• Cookie của người dùng: Carina cam kết chỉ sử dụng cookie để nhận ra người khi người dùng đang truy cập trang web, việc này giúp Carina đem đến cho người dùng trải nghiệm tốt hơn

2. Carina.com.vn sử dụng các thông tin thu thập được như thế nào?

• Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên trang web này nếu không được phép. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc cùng bạn để thông báo các thông tin cập nhật của Carina như thư điện tử tin tức, chương trình khuyến mại qua email…

• Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo, các công ty đối tác liên quan, chúng tôi cũng yêu cầu công ty bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như cách chúng tôi thực hiện.

3. Bảo mật
Thông tin cá nhân của bạn là một trong những tài sản quan trọng nhất đối với Carina. Nó được bảo mật trong trung tâm dữ liệu của Carina và chỉ được truy cập khi cần kiểm tra nhận dạng thông tin cá nhân để thực thi chính sách về Chính sách riêng tư này.