Ăn thử món ăn để đặt tiệc cưới Caterer.vn

Gia đình anh chị Sáu chuẫn bị tiệc đám cưới cho cậu con trai út,gọi nhóm chuyên môn nấu tiệc lại nấu thử menu mà gia đình yêu cầu đễ ăn thử, nói chung sau khi ăn riêng mình thì thấy ngon và cách trình bày món ăn thì đẹp mắt.
nhóm nấu này có tên là Việt Long tel 0913651144

source
[contact]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button