Ngày: Tháng Năm 30, 2018

Những điều mà tuổi trẻ sẽ hối tiếc khi thanh xuân qua đi

Những điều mà tuổi trẻ sẽ hối tiếc khi thanh xuân qua đi

Chắc chắn không phải chỉ một lần bạn nghe được câu nói: “Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ sông như thế nào”. Thay vì suy nghĩ về cuộc sống trong một ngày thì tại sao bạn không hỏi chính mình vậy mình đã sống trọn vẹn những ngày đã qua chưa. Hãy […]